Actievoorwaarden verloten paasei XL

  • Deze actie (het verloten van paasei XL onder de deelnemers van dit spel) wordt georganiseerd door de We Move Sports.
  • Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk door aan dit spel mee te doen.
  • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
  • We Move Sports selecteert zelf de winnaar; hierover wordt later gecommuniceerd.
  • De winnaar wordt  via een e-maibericht op de hoogte gebracht.
  • We Move Sports behandelt de persoonsgegevens van de deelnemers conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierop is de door We Move Sports gehanteerde privacyverklaring van toepassing.
  • We Move Sports en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enigerlei andere wijze verband houdt met de actie.
  • Medewerkers van We Move Sports zijn uitgesloten van deelname.
  • Vragen en/of opmerkingen over deze actie kunnen worden ingediend via het hiervoor bestemde contactformulier op de website van We Move Sports of via de social media-accounts www.facebook.com/Sportconsulent en www.instagram.com/wemovesports/