Lidmaatschap beëindigen

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan de overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen abonnement’. Bij opzegging door de Gebruiker is Gebruiker de vergoeding tot en met de lopende maand verschuldigd.

Lidmaatschap verwijderen

Het verwijderen van een Account kan door een e-mail of brief te sturen naar de op de website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘verwijderen account’. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een account wordt verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.

Lidmaatschap opzeggen

De velden met een * zijn verplicht. De overige velden helpen ons om de service voor toekomstige gebruikers te verbeteren.